چگونه می توانیم حفره های داخل بدن را ببینیم؟

افتالموسکوپ

دکتر مونا زارع

افتالموسکوپ

یکی از کاربردهای نور در پزشکی، به دست آوردن اطلاعات قابل رؤیت درباره بیماری است. به عنوان مثال دستگاه هایی وجود دارد که به کمک آنها می توان حفره های داخل بدن را مشاهده کرد. این دستگاه ها عبارتند از:

1-اتوسکوپ: جهت مشاهده داخل گوش

2-افتالموسکوپ: جهت مشاهده داخل چشم و شبکیه

3-لارینگوسکوپ: جهت مشاهده داخل دهان و حنجره

4-برونکوسکوپ: جهت مشاهده داخل مجاری تنفسی

5-نوزوسکوپ: جهت مشاهده داخل بینی

6-اندوسکوپ: جهت مشاهده مری و معده

7-سیستوسکوپ: جهت مشاهده مثانه

8-پروکتوسکوپ: جهت مشاهده کولون (روده بزرگ) و رکتوم

منبع: درسنامه جامع علوم پایه پزشکی حیان- دکتر مهدی خزعلی

مدیر گروه مؤلفان: دکتر میثم مرتاضیان/ بخش فیزیک پزشکی: دکتر بهرام بلوری

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

To top