گیوتین چیست؟

گیوتین

حمیده احمدیان راد

گیوتینگیوتین وسیله ای با تیغه سنگین بوده برای این که سر کسی را با آن از تنش جدا کنند. این تیغه سنگین بین دو دیوار عمودی قرار داشته که این دیوارها به عنوان وسیله هدایت تیغه عمل می کردند. جلاد طنابی را می بریده،‌تیغه به پایین سقوط می کرده تا سر فرد را از تنش جدا کند. این وسیله به طور وسیعی در طول انقلاب فرانسه مورد استفاده قرار می گرفته و به خاطر همین مشهور شده. لویی چهاردهم پادشاه وقت فرانسه و همسرش ماری آنتوانت از جمله کسانی بودند که به وسیله گیوتین توسط انقلابیون اعدام شدند.

این وسیله نامش از جوزف ایگناک گیوتین پزشک فرانسوی و کسی که این وسیله را برای جلوگیری از ایجاد “درد غیرلازم” در فرد اعدامی پیشنهاد کرد،گرفته شده (1814-1738). این وسیله به شوخی “Mdlle Guillotin یا دختر گیوتین نامیده می شود. گیوتین در 25 آوریل 1792 این وسیله را معرفی کرد. البته پیش از این و در کشورهای دیگر و در قرن های پیشین ابزار دیگری نظیر این وسیله وجود داشته است.

گیوتین

گیوتین وسیله ای با تیغه سنگین بوده برای این که سر کسی را با آن از تنش جدا کنند

در زمان های گذشته افراد اعدامی به شکلی دردآور و توأم با شکنجه کشته می شدند تا هم فرد گناهنکار مجازات شود و هم درس عبرتی برای دیگران باشد (البته افراد صاحب قدرت یا ثروتمند سرشان با شمشیر یا تبر از تنشان جدا می شد). در واکنش به این نحوه اعدام  برخی از متفکران به خصوص متفکران انگلیسی نظیر “ولتر” درباره روش های انسانی تر اعدام شروع به بحث کردند. یکی از کسانی که با این نظر آنها موافق بود دکتر گیوتین بود و او این وسیله را با این هدف یعنی اعدامی بدون درد بیشتر پیشنهاد کرد.

شاید به خاطر تجربه تلخ تاریخی فرانسوی ها به خصوص بعد از انقلاب فرانسه بود که آنها به فکر برداشتن مجازات اعدام افتادند. در ابتدا آنها به این فکر افتادند که آیا سیستم دادگستری فرانسه برای اعدام تعداد زیادی از انسان ها در دوره انقلاب درست عمل می کرده یا نه؟ بعد بحث ها درباره اعدام در این کشور ادامه یافت تا این که در زمان ریاست جمهوری میتران و در 17 سپتامبر 1981 مجازات اعدام در فرانسه حذف شد.

منابع:http://europeanhistory.about.com/cs/frenchrevolution/a/Guillotine.htm

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

To top