BMI چیست؟

چاقی

 دکتر مونا زارع

چاقیمتداول ترین روش اندازه گیری چربی در بدن اندازه گیری نسبت وزن به قد یا به بیان بهتر همان (BMI (Body Mass Index است که معمولاً برای بزرگسالان استفاده می شود و معادل فارسی آن (نمایه توده بدن) است.

کاربرد  BMI در محاسبه وضعیت فرد با توجه به وزن و جثه او و تعیین چاقی (و میزان  آن) و لاغری و سوء تغذیه است.

همچنین کاربرد دیگر آن تعیین میزان افزایش وزن در دوران بارداری است.

BMI از رابطه زیر محاسبه می شود:

وزن بر حسب کیلوگرم

BMI = ——————————

(قد بر حسب متر)2

 

اگر BMI  کوچک تر از 20 باشد، فرد لاغر است.

اگر 25> BMI> 20، فرد وزن طبیعی دارد.

اگر 29.9 >25< BMI  ،فرد چاقی درجه یک  دارد.

اگر 30< BMI <39.9، فرد چاقی درجه دو دارد.

اگر BMI > 40 ، فرد چاقی درجه سه دارد.

BMI نمایانگر وضعیت تغذیه گذشته فرد نیز است.

منابع:

1)درسنامه جامع علوم پایه پزشکی میر جلد یک، دکتر منصور میرزایی/دکتر محمدرضا امیدظهور. بخش تغذیه تالیف: دکتر ابوالقاسم جزایری، دکتر مینو فروزانی، دکتر سید علی کشاورز/ انتشارات کتاب میر

2)درسنامه جامع علوم پایه پزشکی حیان/ دکتر مهدی خزعلی/ بخش تغذیه تالیف: دکتر ابوالقاسم جزایری، دکتر مینو فروزانی، دکتر سید علی کشاور/ انتشارات حیان

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

To top