لایه های خاک

خاک، بیشتر خشکی روی زمین را می پوشاند. خاک از مواد معدنی (سنگ،‌ لای و لجن و شن و ماسه)، هوا، آب و مواد آلی (گیاهی و جانوری) تشکیل شده است.

انواع خاک: انواع بسیار مختلفی از خاک ها وجود دارد و هر یک مشخصه های بی همتایی از نظر رنگ، بافت، ساختمان و محتویات دارند. عمق خاک هم متفاوت است. نوع خاک یک منطقه، نوع گیاهانی که می توانند در آن رشد کنند را تعیین می کند. 12 نوع خاک وجود دارد که عبارتند از: آلفوسولز Alfisols، اریدیسولز Aridisols، انتیسولز Entisols، هیستوسولز Histosols، اینسپتیسولز Inceptisols، مولیسولز Mollisols، اکسیسولز Oxisols، اسپودوسولز Spodosols، آلتیسولز Ultisols، ژلیسولز Gelisols، اندیسولز Andisols و ورتیسولز Vertisols.

علمی که خاک را مطالعه می کند خاک شناسی نامیده می شود.

تشکیل خاک: خاک ابتدا به کندی به صورت سنگ تشکیل می شود و بعد بر اثر فرسایش در نزدیکی سطح زمین به صورت ذرات ریز (ماده منشأ) در می آید. مواد آلی هم با مواد غیر آلی (ذرات سنگ، مواد معدنی و آب)  مخلوط می شوند تا خاک تشکیل شود.

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

To top