Category: دایناسورها

دایناسورها

دایناسورها شبیه پرندگان تخم هایشان را پرورش می دادند یا مشابه خزندگان

در میان بسیاری از اسراری که دیرینه شناسان تاکنون تلاش کرده اند کشف کنند یکی این است که دایناسورها چگونه روی تخمشان می خوابیدند. آیا آنها مثل تمساح ها به طور کامل تخم ها را در مواد لانه دفن می کردند یا آنها را در لانه های باز و غیر پوشیده همان گونه که پرندگان […]

دایناسور

رکورددار طولانی ترین گردن جهان

 گردن برخی از دایناسورها بلندتر از گردن همه موجوداتی بوده که تا به حال بر روی زمین زندگی کرده اند. به عنوان مثال بزرگ ترین موجوداتی که تا کنون بر روی زمین زندگی کرده اند دایناسورهایی گیاهخوار با گردن دراز و دم بلند به نام سوروپود بوده اند. طول گردن این دایناسورها به 15 متر می رسیده […]

دایناسور مگیاروسوروس

دایناسور عظیمی که تبدیل به کوتوله شد

  محمدرضا کریمی دایناسورهای سوروپود، به خاطر اندازه بسیار بزرگشان معروفند. در میان همه سوروپودها، برچیوسوروس ها و ارجنتینوسورس ها به خاطر بزرگیشان بیش از همه مشهور شده اند. حالا دانشمندان می گویند که بعضی از دایناسورهای غول پیکر سوروپود تکامل یافته و به کوتوله تبدیل شده اند. یک گروه تحقیق بین المللی که در […]

اسپینوسورها

چگونه دو نوع دایناسور درنده کنار هم زندگی می کردند؟

 اسپینوسوروس ها، دایناسورهای گوشتخوار بزرگی بوده اند که بقایای فسیل شده آنها اغلب در همان مناطقی که استخوان های تیرانوسوروس ها (مثل تی رکس) وجود دارد، پیدا می شود. اسپینوسوروس ها همان دایناسورهایی هستند که در فیلم ها با یک باله بادبانی شکل روی پشتشان به تصویر کشیده می شوند. تیرانوسوروس ها هم دایناسورهای بسیار […]

دایناسورها

کشف راز 65 میلیون ساله سه عضو یک خانواده دایناسور

 محمدرضا کریمی طی چند دهه سه جمجمه مختلف از دایناسورها در زمان های مختلف در شمال ایالات متحده آمریکا کشف شد. اولین جمجمه در سال 1931 پیدا شد. این جمجمه بزرگ و گرد بود. دومین جمجمه که در سال 1983 پیدا شد، کوچک تر و باریک تر بود و زایده هایی میخ مانندی از پشت […]

دایناسورها

سن دایناسورها

  دانشمندان دقیقاً نمی دانند که طول عمر دایناسورها چه قدر بوده، اما حدس می زنند که بر اساس نوع گونه ها، حدود 75 تا 300 سال زندگی می کردند. طول عمر دایناسورها از طرفی به اندازه بدنشان و از طرف دیگر به نوع متابولیسم (سوخت و سازشان) بستگی داشته. سن دایناسورها را می توان […]

Image

دایناسورها چگونه تولید مثل می کردند؟

مقالات مرتبط: دایناسور چیست؟ –   دایناسورهای گیاهخوار، گوشتخوار و همه چیزخوار –  بزرگ ترین، بلندترین و کوچک ترین دایناسورها  اسرار دایناسورها –  تکامل دایناسورها –   دلایل انقراض دایناسورها (قسمت اول) –  دلایل انقراض دایناسورها (قسمت دوم) – نحوه تولید مثل دایناسورها –   دایناسورها خونگرم بودند یا خونسرد؟ –  دایناسورها چه قدر عمر می کردند؟ […]

Image

دایناسورهای گیاهخوار، گوشتخوار و همه چیز خوار

مقالات مرتبط: دایناسور چیست؟ –   دایناسورهای گیاهخوار، گوشتخوار و همه چیزخوار –  بزرگ ترین، بلندترین و کوچک ترین دایناسورها  –  تکامل دایناسورها –   دلایل انقراض دایناسورها (قسمت اول) –  دلایل انقراض دایناسورها (قسمت دوم) – نحوه تولید مثل دایناسورها –   دایناسورها خونگرم بودند یا خونسرد؟ –  دایناسورها چه قدر عمر می کردند؟ –  آیا […]

Image

دایناسورها خونگرم بودند یا خونسرد؟

مقالات مرتبط: دایناسور چیست؟ –   دایناسورهای گیاهخوار، گوشتخوار و همه چیزخوار –  بزرگ ترین، بلندترین و کوچک ترین دایناسورها – تکامل دایناسورها –   دلایل انقراض دایناسورها (قسمت اول) –  دلایل انقراض دایناسورها (قسمت دوم) – نحوه تولید مثل دایناسورها –   دایناسورها خونگرم بودند یا خونسرد؟ –  دایناسورها چه قدر عمر می کردند؟ –  آیا […]

Image

آیا دایناسورها زیاد عمر می کردند؟

مقالات مرتبط: دایناسور چیست؟ –   دایناسورهای گیاهخوار، گوشتخوار و همه چیزخوار –  بزرگ ترین، بلندترین و کوچک ترین دایناسورها –  تکامل دایناسورها –   دلایل انقراض دایناسورها (قسمت اول) –  دلایل انقراض دایناسورها (قسمت دوم) – نحوه تولید مثل دایناسورها –   دایناسورها خونگرم بودند یا خونسرد؟ –  دایناسورها چه قدر عمر می کردند؟ –  آیا […]

Image

آیا دایناسورها سریع راه می رفتند؟

مقالات مرتبط: دایناسور چیست؟ –   دایناسورهای گیاهخوار، گوشتخوار و همه چیزخوار –  بزرگ ترین، بلندترین و کوچک ترین دایناسورها  اسرار دایناسورها –  تکامل دایناسورها –   دلایل انقراض دایناسورها (قسمت اول) –  دلایل انقراض دایناسورها (قسمت دوم) – نحوه تولید مثل دایناسورها –   دایناسورها خونگرم بودند یا خونسرد؟ –  دایناسورها چه قدر عمر می کردند؟ […]

Image

رنگ و شکل پوست دایناسورها چگونه بوده؟

مقالات مرتبط: دایناسور چیست؟ –   دایناسورهای گیاهخوار، گوشتخوار و همه چیزخوار –  بزرگ ترین، بلندترین و کوچک ترین دایناسورها  اسرار دایناسورها –  تکامل دایناسورها –   دلایل انقراض دایناسورها (قسمت اول) –  دلایل انقراض دایناسورها (قسمت دوم) – نحوه تولید مثل دایناسورها –   دایناسورها خونگرم بودند یا خونسرد؟ –  دایناسورها چه قدر عمر می کردند؟ […]

Image

نرها و ماده های دایناسورها چه شکلی بودند؟

مقالات مرتبط: دایناسور چیست؟ –   دایناسورهای گیاهخوار، گوشتخوار و همه چیزخوار –  بزرگ ترین، بلندترین و کوچک ترین دایناسورها  اسرار دایناسورها –  تکامل دایناسورها –   دلایل انقراض دایناسورها (قسمت اول) –  دلایل انقراض دایناسورها (قسمت دوم) – نحوه تولید مثل دایناسورها –   دایناسورها خونگرم بودند یا خونسرد؟ –  دایناسورها چه قدر عمر می کردند؟ […]

Image

مغز دایناسورها و هوششان چگونه بوده؟

مقالات مرتبط: دایناسور چیست؟ –   دایناسورهای گیاهخوار، گوشتخوار و همه چیزخوار –  بزرگ ترین، بلندترین و کوچک ترین دایناسورها  اسرار دایناسورها –  تکامل دایناسورها –   دلایل انقراض دایناسورها (قسمت اول) –  دلایل انقراض دایناسورها (قسمت دوم) – نحوه تولید مثل دایناسورها –   دایناسورها خونگرم بودند یا خونسرد؟ –  دایناسورها چه قدر عمر می کردند؟ […]

Image

آیا دم دایناسورها برایشان فایده ای داشته است؟

مقالات مرتبط: دایناسور چیست؟ –   دایناسورهای گیاهخوار، گوشتخوار و همه چیزخوار –  بزرگ ترین، بلندترین و کوچک ترین دایناسورها – اسرار دایناسورها –  تکامل دایناسورها –   دلایل انقراض دایناسورها (قسمت اول) –  دلایل انقراض دایناسورها (قسمت دوم) – نحوه تولید مثل دایناسورها –   دایناسورها خونگرم بودند یا خونسرد؟ –  دایناسورها چه قدر عمر می […]

اسکلت تی.رکس

اسکلت دایناسورها چگونه بوده؟

مقالات مرتبط: دایناسور چیست؟ –   دایناسورهای گیاهخوار، گوشتخوار و همه چیزخوار –  بزرگ ترین، بلندترین و کوچک ترین دایناسورها  اسرار دایناسورها –  تکامل دایناسورها –   دلایل انقراض دایناسورها (قسمت اول) –  دلایل انقراض دایناسورها (قسمت دوم) – نحوه تولید مثل دایناسورها –   دایناسورها خونگرم بودند یا خونسرد؟ –  دایناسورها چه قدر عمر می کردند؟ […]

Image

آیا دایناسورها فشار خون بالا و قلب بزرگی داشتند؟

مقالات مرتبط: دایناسور چیست؟ –   دایناسورهای گیاهخوار، گوشتخوار و همه چیزخوار –  بزرگ ترین، بلندترین و کوچک ترین دایناسورها  اسرار دایناسورها –  تکامل دایناسورها –   دلایل انقراض دایناسورها (قسمت اول) –  دلایل انقراض دایناسورها (قسمت دوم) – نحوه تولید مثل دایناسورها –   دایناسورها خونگرم بودند یا خونسرد؟ –  دایناسورها چه قدر عمر می کردند؟ […]

Image

دایناسورها چگونه از خودشان دفاع می کردند؟

مقالات مرتبط: دایناسور چیست؟ –   دایناسورهای گیاهخوار، گوشتخوار و همه چیزخوار –  بزرگ ترین، بلندترین و کوچک ترین دایناسورها  اسرار دایناسورها –  تکامل دایناسورها –   دلایل انقراض دایناسورها (قسمت اول) –  دلایل انقراض دایناسورها (قسمت دوم) – نحوه تولید مثل دایناسورها –   دایناسورها خونگرم بودند یا خونسرد؟ –  دایناسورها چه قدر عمر می کردند؟ […]

Image

سلاح های تهاجمی دایناسورها چگونه بودند؟

مقالات مرتبط: دایناسور چیست؟ –   دایناسورهای گیاهخوار، گوشتخوار و همه چیزخوار –  بزرگ ترین، بلندترین و کوچک ترین دایناسورها  اسرار دایناسورها –  تکامل دایناسورها –   دلایل انقراض دایناسورها (قسمت اول) –  دلایل انقراض دایناسورها (قسمت دوم) – نحوه تولید مثل دایناسورها –   دایناسورها خونگرم بودند یا خونسرد؟ –  دایناسورها چه قدر عمر می کردند؟ […]

Image

آیا دایناسورها در گله زندگی می کردند؟

مقالات مرتبط: دایناسور چیست؟ –   دایناسورهای گیاهخوار، گوشتخوار و همه چیزخوار –  بزرگ ترین، بلندترین و کوچک ترین دایناسورها  اسرار دایناسورها –  تکامل دایناسورها –   دلایل انقراض دایناسورها (قسمت اول) –  دلایل انقراض دایناسورها (قسمت دوم) – نحوه تولید مثل دایناسورها –   دایناسورها خونگرم بودند یا خونسرد؟ –  دایناسورها چه قدر عمر می کردند؟ […]

Image

دندان های دایناسورها چه شکلی بودند؟

مقالات مرتبط: دایناسور چیست؟ –   دایناسورهای گیاهخوار، گوشتخوار و همه چیزخوار –  بزرگ ترین، بلندترین و کوچک ترین دایناسورها  اسرار دایناسورها –  تکامل دایناسورها –   دلایل انقراض دایناسورها (قسمت اول) –  دلایل انقراض دایناسورها (قسمت دوم) – نحوه تولید مثل دایناسورها –   دایناسورها خونگرم بودند یا خونسرد؟ –  دایناسورها چه قدر عمر می کردند؟ […]

Image

بزرگ ترین، بلندترین و کوچک ترین دایناسورها

مقالات مرتبط: دایناسور چیست؟ –   دایناسورهای گیاهخوار، گوشتخوار و همه چیزخوار –  بزرگ ترین، بلندترین و کوچک ترین دایناسورها  اسرار دایناسورها –  تکامل دایناسورها –   دلایل انقراض دایناسورها (قسمت اول) –  دلایل انقراض دایناسورها (قسمت دوم) – نحوه تولید مثل دایناسورها –   دایناسورها خونگرم بودند یا خونسرد؟ –  دایناسورها چه قدر عمر می کردند؟ […]

Image

ساختمان بدن دایناسورها

مقالات مرتبط: دایناسور چیست؟ –   دایناسورهای گیاهخوار، گوشتخوار و همه چیزخوار –  بزرگ ترین، بلندترین و کوچک ترین دایناسورها  اسرار دایناسورها –  تکامل دایناسورها –   دلایل انقراض دایناسورها (قسمت اول) –  دلایل انقراض دایناسورها (قسمت دوم) – نحوه تولید مثل دایناسورها –   دایناسورها خونگرم بودند یا خونسرد؟ –  دایناسورها چه قدر عمر می کردند؟ […]

To top